FATİHA SURESİ

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

1- Hamd Alemlerin Rabbinedir.

2- Rahman ve Rahimdir.

3- Din gününün malikidir.

4- Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz.

5- Bizi doğru yola ilet;

6- Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna

7- Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil.